[Πίσω] Πέμπτη, 7 Μαΐου 2015 10:41:13 πμ

Επανορθωτική Χειρουργική:Γενετικές Ανωμαλίες

lago1
 

ΛΑΓΟΧΕΙΛΟ ΚΑΙ ΛΥΚΟΣΤΟΜΑ (CLEFT LIP AND PALATE) (ΣΧΙΣΤΙΕΣ)

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ
Αυτού του τύπου οι ανωμαλίες έχουν συχνότητα περίπου 1 ανά 800 γεννήσεις. Υπάρχει μια μικρή πιθανότητα κληρονομικότητας. Εάν ο ένας από τους γονείς παρουσιάζει λυκόστομα ή λαγόχειλο υπάρχει μόνο 2% πιθανότητα το ζευγάρι να αποκτήσει παιδί με το ίδιο πρόβλημα.
Αν αυτό συμβεί υπάρχει 10% πιθανότητα τα επόμενα παιδιά να γεννηθούν με αυτό το πρόβλημα.
Εάν δύο φυσιολογικοί γονείς γεννήσουν πάσχον παιδί, υπάρχει 4% πιθανότητα το επόμενο παιδί να παρουσιάζει το ίδιο πρόβλημα.

Υπάρχουν δύο κατηγορίες σχιστιών:

 

  1. Σχιστία της υπερώας του στόματος (λυκόστομα).
  2. Σχιστία του άνω χείλους (λαγώχειλος), που μπορεί επίσης να επεκτείνεται οπίσθια στην άνω γνάθο και να περιλαμβάνει την υπερώα, οπότε ονομάζεται πλήρης σχιστία. Μπορεί επίσης να είναι μονή ή διπλή.

Το λυκόστομα διορθώνεται πριν το παιδί ξεκινήσει να μιλάει. Η επέμβαση συνήθως γίνεται μεταξύ ηλικίας 6 και 12 μηνών.
Η σχιστία κλείνεται με τη χρήση τοπικών ιστών, η υπερώα επιμηκύνεται όσο το δυνατόν περισσότερο και οι μύες της υπερώας αποκολλώνται και συρράπτονται στην ανατομικά φυσιολογική θέση.

Περίπου 90% των παιδιών θα αναπτύξουν φυσιολογική ομιλία. Μερικά θα χρειαστούν λογοθεραπεία, ενώ σε μερικά θα απαιτηθεί μια δεύτερη επέμβαση που ονομάζεται φαρυγγοπλαστική, εάν η υπερώα παραμένει μικρή σε μήκος, ώστε, να επιτυγχάνει ικανοποιητικού βαθμού απομόνωση της στοματικής κοιλότητας από τη ρινική κοιλότητα.
Παιδιά με λυκόστομα αναπτύσσουν πολλές φορές μέση ωτίτιδα, που μειώνει την ικανότητα ακοής τους και κατ’ επέκταση την ανάπτυξη της ικανότητας ομιλίας.Η ανωμαλία του άνω χείλους και της μύτης διορθώνονται ταυτόχρονα, όταν το νεογνό αποκτήσει ικανοποιητικό βάρος και μπορεί με ασφάλεια να υποβληθεί σε αναισθησία. Αυτό συνήθως συμβαίνει στην ηλικία των τριών μηνών περίπου.
Η ύπαρξη λαγώχειλου που δεν επιπλέκεται από ανωμαλία της άνω γνάθου, είτε αυτό είναι μονό, είτε διπλό, προκαλεί κάποια λειτουργική ανωμαλία.

Μετά την σύγκλειση της σχιστίας κατά την νεογνική ηλικία  παραμένει κάποιου βαθμού δυσμορφία που αποτελεί πρόβλημα κυρίως αισθητικής φύσης που αναδεικνύεται εντονώτερα κατά την εφηβεία. 

                     

λαγώχειλοςlago1lago2


Υπάρχει σχεδόν πάντα στις περιπτώσεις αυτές και παράλληλη δυσμορφία της μύτης, η οποία έχει σαν αποτέλεσμα το ομόπλευρο με τη σχιστία ρουθούνι να έχει ανώμαλη θέση.

 

 

                        

                         

[Πίσω]